oudwwijk
Digitaal erfgoed

Zusters Franciscanessen van Heythuysen

Vredenscheweg 79

Gekomen: 01 december 1938
Gestart met dertien zusters o.l.v. Zr.Jeroen

De Zusters, o.a.

Zr. Antoni (const.1945)
Zr. Bartholomea -adjunct directrice 1962-1969 -opvolger is zr.Francoise
Zr. Bonaventura – moeder Overste (constatering 1960,1965 – const.1966)
Zr. Catharina (1938 – const.1953)
Zr. Christilla Schoenmakers
Zr. Delphine -huish.dienst – (1978-74 jaar)
Zr. Ernestine -Rontgen – 1965 naar Nijmegen
Zr. M. Erwina -1961  – (J.M.Dehue)
Zr. Eugenie   (const.1953)
Zr. Felicite  – gekomen: ? – weg 1949 – 1952 terug gekomen – Schooljuf. 1965 naar Eindhoven
Zr. Francoise – 1950 – weer weg – 1958 terug Hfd. chirurgie – 1966 weg- 1969 terug: verpl.directrice -afscheid 01-05-1977 -fam.naam Stokman -1977- 52 jr.
Zr. Henria – hfd opname – beheert bibliotheek (1978)
Zr. Hindulpha – keuken – vertr. 1965 naar Oldenzaal
Zr. Immaculé Рadm.ziekenhuis Рgekomen 1965
Zr. Ignace – const.1972
Zr. Jacqueline Prevoo- hfd. Hematologie (const.1978)
Zr. Jeroen -hfd.ziekenhuis 1938 – const.1945
Zr. Jozetta  Consten -1977- opvolgster Zr.Francoise
Zr. Liduina  (of Liduine) – hfd.welfarewerk (1978) 
Zr. Longina (const.1960-bestuur)
Zr. Martinia  -adm.ziekenhuis – 1965 overgeplaatst
Zr. Maxentia Venes (1938-const.1951)
Zr. Reinilda – 1957 terug – hfd.chirurgie – hdf.verloskunde – 1963 hfd.neurologie -ass.hygieniste (1978)
Zr. Rogeria – schooljuf – 1965 pensioen – moeder overste Veulen (Blg) klooster
Zr. Valencia -moeder-overste (const.1939)

1963: Verpleegstershuis Huize Mirjam