oudwwijk
Digitaal erfgoed

Zusters Franciscanessen van Heythuysen

Vredenscheweg 79

Gekomen: 01 december 1938
Gestart met dertien zusters o.l.v. Zr.Jeroen

De Zusters, o.a.

Zr. Antoni (const.1945)
Zr. Bartholomea -adjunct directrice 1962-1969 -opvolger is zr.Francoise
Zr. Bonaventura – moeder Overste (constatering 1960,1965 – const.1966)
Zr. Catharina (1938 – const.1953)
Zr. Christilla Schoenmakers
Zr. Delphine -huish.dienst – (1978-74 jaar)
Zr. Ernestine -Rontgen – 1965 naar Nijmegen
Zr. M. Erwina -1961  – (J.M.Dehue)
Zr. Eugenie   (const.1953)
Zr. Felicite  – gekomen: ? – weg 1949 – 1952 terug gekomen – Schooljuf. 1965 naar Eindhoven
Zr. Francoise – 1950 – weer weg – 1958 terug Hfd. chirurgie – 1966 weg- 1969 terug: verpl.directrice -afscheid 01-05-1977 -fam.naam Stokman -1977- 52 jr.
Zr. Henria – hfd opname – beheert bibliotheek (1978)
Zr. Hindulpha – keuken – vertr. 1965 naar Oldenzaal
Zr. Immaculé – adm.ziekenhuis – gekomen 1965
Zr. Ignace – const.1972
Zr. Jacqueline Prevoo- hfd. Hematologie (const.1978)
Zr. Jeroen -hfd.ziekenhuis 1938 – const.1945
Zr. Jozetta  Consten -1977- opvolgster Zr.Francoise
Zr. Liduina  (of Liduine) – hfd.welfarewerk (1978) 
Zr. Longina (const.1960-bestuur)
Zr. Martinia  -adm.ziekenhuis – 1965 overgeplaatst
Zr. Maxentia Venes (1938-const.1951)
Zr. Reinilda – 1957 terug – hfd.chirurgie – hdf.verloskunde – 1963 hfd.neurologie -ass.hygieniste (1978)
Zr. Rogeria – schooljuf – 1965 pensioen – moeder overste Veulen (Blg) klooster
Zr. Valencia -moeder-overste (const.1939)

1963: Verpleegstershuis Huize MirjamLees verder

Zusters Julie Postel

‘De Zusters van Boxmeer’
Weurden 36
Vredenscheweg 79

Elisabeth Ziekenhuis

Weurden 36
St.Elisabeth Ziekenhuis 1921-1926

13 oktober 1921 Gekomen naar het Weurden 36. St.Elisabeth Ziekenhuis
15 maart 1926: Naar Elisabeth Ziekenhuis Vredenscheweg
01 december 1938: Overgedragen aan de zusters Franciscanessen van Heythuysen.

Moeder-Overste: Zr.Pauline 1921

De Zusters, o.a.

Zr. Adriana – m.i.v.16-10-1934 Moeder overste -Vredenscheweg
Zr. Aloysia – 1921-const.1934
Zr. Emerentiana – 1931 Moeder overste -Vredenscheweg
Zr. Gudula – Moeder-overste (cons.1927)
Zr. Pauline -moeder overste 1921Weurden

Ook wijkverpleging in Winterswijk, Meddo en Aalten

Lees verder

De Zusters van St. Elisabeth ziekenhuis

1921- 01-12-1938:
De Zusters van Boxmeer (Zusters van Julie Postel)


1938:
De Zusters Franciscanessen van Heythuysen
Gekomen met 13 zusters


1959:
Verpleegstertehuis: Mirjam
1961:
Overdracht aan een nieuwe stichting
1963:
25-jaar Zusters Franciscanessen van Heythuysen
36 zusters: 34 ziekenhuis/2 kleuteronderwijs:

Moeder-Overste

Zuster Emerentiana (Boxmeer)
1930: Moeder-Overste (constatering)

Zuster Adriana
1934-1938: Moeder-Overste

Zuster Valencia
1939: Moeder-overste (constatering)

Zuster Antoni (Gerats)
1945: Moeder-Overste (Constatering) – Zuster Jeroen werkzaam

Zuster Jeroen
Moeder-overste (1951 vertrokken)

Zuster Bonaventura
1940: Naar Winterswijk
1963: Moeder-Overste
1969: Vertrokken naar Groningen

Zuster Francoise (Stokman)
1950: Winterswijk/ opleiding verpleegkundige
1958: Hoofd chirurgische afdeling
1966: Vertrokken
1969: Winterswijk verpleegkundig directrice
1977: Vertrokken

Zuster Jozetta (Consten)
1977: Verpleegkundig directrice

Kleuterjuffen

Kleuterjuf: Rogeria vertrokken 1965 (gepensioneerd -Veulen-Belgie)
Kleuterjuf-Hfd: Felicite 1938-1947 1952-1965 (naar Eindhoven Hfd.kleuterschool)

Jubilea 1978 – 25 jaar

Zuster Jacqueline (hoofd hematologie)
Zuster Henria (Bibliotheek)
Zuster Delphine (gepensioneerd – huish.dienst)
Zuster Reinilda (ass.hygieniste)
Zuster Liduine (hoofd Welfare werk)

Verblijven

Huize Mirjam (Verpleegstershuis) Geopend 20-11-1963- Hoofd: Zr.Jozetta
Huize Lucas (Rusthuis)
Huize Fatima
Maria Hove Eelinkstraat

Begraafplaats

Begraafplaats Elisabeth terrein Vredenseweg
1932 zusters religieusen. Tot 1984

Na 1984 naar R.K.Kerkhof, Tuunterstraat

Lees verder

Elisabeth ziekenhuis

Eerste steen: 10 juni 1925
Off. geopend: 15 maart 1926 door pastoor J.B.J. Kaeter

1926: Zusters van Boxmeer
01-12-1938: Zusters Franciscanessen (13 zusters)
1948: Dir.geneesheer: Dr.N.J.M.Strater
1953: Nieuw laboratorium
1953: Nieuwe vleugel
1959: Nieuw kinderpaviljoen
1960: Nieuwe Stichting
1962: Dir. B.Groothuis
1963: 36 zusters Franciscanessen
1963: Nieuw verpleegstershuis (‘Huize Mirjam’)

24 februari 1925
NWC

Gedenksteen:

„De ziekenverpleging , St. Elisabeth, begonnen 14 October 1921 in het ouderlijk huis van mej. H. M. Essink, Weurden 36, werd verplaatst 15 Maart 1926 naar Vredenscheweg.
Kerkbestuur:
J. Kaeter, pastoor, F. van Eekelen, B. Grimmelt, J. Homan, C. Iding.
Ziekenhuisbestuur:
Jos. Grimmelt, W. Homan, Mevr. D. Homan—Grimmelt, J. Lodenstijn.”

7 april 1939, Graafschapbode

Elisabeth Ziekenhuis Opening 15 maart 1926
Op de eerste rij zittend,v.l.n.r.:
architect Geers uit Zevenaar, J.Homan, Grimmelt, notaris van Eekelen, pastoor Kaeter, Iding, W.Homan, Jos Grimmelt en Lodenstein.
Verder zien we:
koster A.J.Dagelinckx, van Amstel, de Roos, A.G.F.Konings, de Roos, G.H.Dut, kapelaan Smulders, mevrouw Horsthuis, F.A.Horsthuis, J.W.H.Balink, G.Flint, Lelievelt, dokter Bakker, Weerkamp, mevrouw van Eekelen, B.J.Rengelink, wethouder Poppers, rector Spitsen, mevrouw van Nispen, Winkelaar, dr.G.W.Manschot, G.H.Meijerink, burgemeester G.A.van Nispen, mevrouw Grimmelt, Zur Kleinschmiede, F.H.Meijerink, pastoor Grimmelt, de Keijzer, mevrouw Grimmelt, B.J.Rauwers, J.H.A.Theissen, Wassink, mevrouw Geers, de gebroeders Bekker, mevrouw Lodenstein en Lelivelt.

1938
achterzijde
Pipo de Clown en Mamaloe op bezoek
Veldkamp Boeijink
Lees verder