oudwwijk
Digitaal erfgoed

S-Doctoren
Schiphorst, P

Internist KBZ
Sinds 01-01-1997

Schothorst van, Costerus

Drs. COSTERUS VAN SCHOTHORST, geb. Ede 10-3-1876, ovl. Winterswijk 10-12-1938.
Huisarts Winterswijk 1905-1937
Eerste echtgenote: (Getr.1904) )MARIA JOHANNA VAN DER MEULEN 1875-ovl.1922 te Winterswijk
Tweede echtgenote: (getr.1928) WILHELMINA ANTOINETTA PETRONELLA VAN DER MEULEN 1890-ovl.1971 te Gorssel.

10 DECEMBER 1938, Het Vaderland
Op 62-Jarigen leeftijd is heden te Winterswijk overleden de
heer C. v. Schothorst geneesheer, aldaar.
De overledene, die in 1902 zijn artsdiploma behaalde, was eerst een paar iaar 2e geneesheer aan het Krankzinnigengesticht. teZutphen en vestigde zich daarna als arts te Smilde. om vervolgens in 1905 de practijk van dr Hagen, te Winterswijk over te nemen.
Dokter van Schothorst die behalve zijn drukke artsenpraktijk, veel gedaan heeft voor de cultureele en sociale belangen ln zljn woonplaats, was een populaire persoonlijkheid.
Eenlge jaren was hij lid van den raad voor de Liberale Partij. 25 Jaar lang voorzitter van het Nut van ’t Algemeen. Langen tijd voorzitter of bestuurslid van de vereeniging “Winterswijksch Belang”, Volksontwikkeling. Volkshuisvesting enz. enz.
Tevens was hij secretaris van den Raad van Beroep voor Medici in Oost-Gelderland.

Woning Dr.Schothorst,Spoorstraat 14

Voorheen Dr.J.Hagens

Slingerland, R.D.

Oogarts
Werkzaam sinds 1983

Soer, J.R.

Chirurg

17-04-1984, Nieuwslad v.h.Noorden

Stevens, J.V.C.

Cardioloog

Sträter, H.J.M. (Hans)

Geb:14-03-1916 Maasstricht

Geneesheer-Directeur Elisabeth ziekenhuis
Werkzaam Elisabeth Ziekenhuis 1948-1881
Afscheid Februari 1981

05 maart 1948
26 april 1948, N.W.C.
Foto: Willem Hissink
Sträter 2004. Foto: Albert van den Berg