oudwwijk
Digitaal erfgoed

School H Ratum

Uit de oudheid:
Ratum had een zeer slecht gebouw, ook veel te klein.
Abraham Bouwmeester, schoolmeester van den 3den rang, 23 jaar en ongehuwd, stond er ’s zomers voor 20 en ’s winters voor 60 leerlingen. 
Vacantie van 1 Aug-1 October. 

Lees verder