oudwwijk
Digitaal erfgoed

Corle Algemeen

De Woord

Twee Bruggen

Heutink

De Klower

1936
 • Boortoren Corle
  Jaren ’20

  Nederland raakt in de olie,
  Duitennood maakt vindingrijk,
  Ziet de oliebronnen vloeien
  In de buurt van Winterswijk! 

  Hier zijn schatten in den bodem,
  Holland, breng ze aan den man,
  Toon. dat welbegrepen doorzicht
  Moedig concurreeren kan!! 

  In een zeer prozaïsch wasblik
  Ving men ’t eerste kost’lijk vocht,
  Waar men vele, vele jaren
  Ploeterend naar had gezocht. 

  Hulde aan de taaie werkers
  Van het Achterhoeksche kamp,
  Dit is meer dan redeneeren,
  Dit brengt olie in de lamp!! 

  Nu de handen uit de mouwen
  En de zaak geëxploiteerd,
  Wellicht loopt de Staatsmachine
  Dan wat beter, meer gesmeerd! 

  Niet lang wikken, niet lang wegen,
  Oliedomheid schaadt hier ’t meest,
  Dapper deze kans benutten
  Zonder een Jan Saliegeest!
  Van Corle begint de victorie! 

  Laat je boormachines wroeten,
  Scherp je kundig, wakend oog,
  Laat je stoommachines puffen,
  Bouw je torens, sterk en hoog! 

  Hier is heel veel weer te vinden ;
  Wat aan schuld verloren ging,
  Stort je olie op de golven
  Van de Staatsbezuiniging!! 

  Nederland raakt in de olie
  Als het op z’n tellen past
  En ’t ontdoet zich heel natuurlijk.
  Gladjes van z’n schuldenlast!

  Echter, voor we gaan beginnen,
  Holland, vrees die eene kwaal,
  Spaar ons brave kikkerlandje
  Voor een oliemijn-schandaal!! 

  Februari 1924. KROES.
Feestgebouw Corle 
Geopend 27 mei 1933.
Exploitant Molenaar B.W.Oonk
Heeft dienst gedaan tot aan de tweede wereldoorlog.

In de oorlog is het gebouw gevorderd door de Duitse Wehrmacht.
Na de oorlog een tijdje als school i.v.m. brand.
Daarna als opslagruimte voor een textielfabrikant en daarna als schuur. 
In 1996 werd op deze lokatie door nazaten een woning gebouwd met de naam “Feestgebouw”
Lees verder